„Бой от любов“ или за жертвите на домашно насилие

„По-лошото от това да бъдеш сам, е да бъдеш сам с някого“, с тази мъдра поговорка, от неизвестен автор, започваме темата за домашно насилие, която и днес стои пред множество организации, юридически лица, психолози и държавите членки на ЕС, които се борят с решаването му.

Оказва се, че въпросът с домашен тормоз е една от темите, която до преди няколко години никак не се коментираше в България. Преди няколко години, когато от Европа и Европейският съюз наложиха да се вземат мерки за решаването им. Темите за дискриминация на мъже и жени, на етнически групи или религиозни въпроси са будели интереса и зад тях все повече поддръжници стоят, дори от позиция на държави, членки в Европейския съюз. Домашен психически, физически или сексуален тормоз е вид насилие свързан с агресия или емоционално състояние.

Оказва се, че всеки трети в страната ни има свои познат, който е жертва на домашен тормоз. Въпреки това обществото ни смята, че около него все още има голяма мъглявина, въпреки, че съществува Закон за защита срещу него.

Независимо, че всеки един е член на това общество, то всеки си затваря ушите и очите, когато чуе съседа да крещи, стоновете на жертвата, ескалиращата агресия. В много от случаите се оказва, че насилникът е мъж, но уви в много случай дори мъжете са жертви. За мъжът дори, много по-трудно се оказва това да призна, че е станал жертва на домашен тормоз. Тук не бива да се игнорира и факта, че жените прилагат по-невидими техники за прилагане на насилие, а те са трудно доказуеми.

Нека не подценяваме и факта, че психическата манипулация, също е част от домашното насилие.

Освен двата познати модела – физическо насилие и психическо насилие има и сексуално насилие. Последното е не по-малко опасно. Няма такова нещо като брачни задължения, а и реално всеки има права да решава, какво иска.

И въпреки, че темата е безкрайно дълга, и въпреки, че всеки ден представители от ЕС работят по безброй казуси, изникващи около дискриминация и насилие, то всеки станал жертва на такива трябва да потърси Националните горещи линии и да поставят краят на кризата с домашно насилие.