Домашното насилие – една неостаряваща тема

В България една от темите, която все още търпи своите реформи есвързана с „домашното насилие“ и „насилие над жените.

Едно от изискванията на Европа към България, преди да ни приеме в ЕС, беше именно тази – Насилието над жените. От 01.04.2005 г със ЗЗДН (Закон за защита срещу домашно насилие) беше приет в Народното събрание, а за целта голямо съдействие имаше от страна на множество неправителствени организации. Работата на последните се свежда до изваждане на проблема пред обществото и намирането на правни пътища за неговото решаване. Като цяло процесът става част от изискванията на Европейския съюз.
Продължете да четете Домашното насилие – една неостаряваща тема

„Бой от любов“ или за жертвите на домашно насилие

„По-лошото от това да бъдеш сам, е да бъдеш сам с някого“, с тази мъдра поговорка, от неизвестен автор, започваме темата за домашно насилие, която и днес стои пред множество организации, юридически лица, психолози и държавите членки на ЕС, които се борят с решаването му.

Оказва се, че въпросът с домашен тормоз е една от темите, която до преди няколко години никак не се коментираше в България. Преди няколко години, когато от Европа и Европейският съюз наложиха да се вземат мерки за решаването им. Темите за дискриминация на мъже и жени, на етнически групи или религиозни въпроси са будели интереса и зад тях все повече поддръжници стоят, дори от позиция на държави, членки в Европейския съюз. Домашен психически, физически или сексуален тормоз е вид насилие свързан с агресия или емоционално състояние.
Продължете да четете „Бой от любов“ или за жертвите на домашно насилие

Портал за новини, политика, Европа и ЕС.